Projekty UE

Dbając o jakość swoich produktów i satysfakcję klienta dążymy do ciągłego rozwoju.

Realizujemy nasz rozwój poprzez liczne projekty związane z wdrażaniem innowacyjnych technologii oraz przez ciągłe dokształcanie naszego zespołu. Część projektów została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

W perspektywie finansowej na lata 2007­­-2013 zrealizowaliśmy projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W obecnej perspektywie finansowej prowadzimy projekty badawczo-­rozwojowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.