Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sadzenie drzew

Sadzenie drzew jest jednym z najbardziej opłacalnych, skutecznych i prostych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

W związku z tym, że Ziemia jest naszym wspólnym dobrem, nie ograniczamy się do działań tylko w najbliższym otoczeniu, ale również chcemy dołożyć „naszą cegiełkę” w dalekich zakątkach świata. Przyczyniliśmy się do posadzenia drzew w Togo w Afryce Zachodniej w celu stabilizacji ekosystemów leśnych oraz promowania naturalnych zbiorowisk leśnych.

Rocznie sadzimy
ponad 100 000 drzew.

Rozpoczęcie inwestycji w odnawialne
źródła energii

Rynek energetyczny w Polsce opiera się przede wszystkim na wydobyciu węgla. Niestety jego spalanie tworzy coraz większe szkody w środowisku naturalnym i bezpośrednio wpływa na spadek jakości powietrza, którym oddychamy.

Jako firma odpowiedzialna rozpoczęliśmy inwestycję w odnawialne żródła energii (fotowoltaika), które są szansą na czyste powietrze i bardziej ekologiczny świat. Przy stałej produkcji prądu instalacja fotowoltaiczna nie emituje CO₂, czyli nie ingeruje w środowisko oraz nie wytwarza szkodliwych dla ludzi i zwierząt substancji ani żadnyh odpadów.

Odzysk energii
elektrycznej

Rosnąca świadomość konieczności ograniczania strat energii w celu ochrony środowiska skłoniła nas do zmodernizowania największej maszyny do cięcia pod kątem odzysku energii elektrycznej z procesu hamowania.

Samochody
hybrydowe

Dbanie o środowisko, to równiez troska o powietrze, którym oddychamy.
W związku z tym sukcesywnie wymianiamy flotę na samochody hybrydowe, dzięki czemu przyczyniamy się do obniżenia poziomu emisji szkodliwych substancji, a przy okazji do obniżenia zużycia paliwa.

Ograniczenie zapotrzebowania
na energię elektryczną

Redukcja zużycia energii ma priorytetowe znaczenie
dla zmniejszenia ilości zanieczyszczeń. Jesteśmy tego świadomi
i wykorzystujemy każdą możliwość ograniczenia zapotrzebowania na energię elektryczną.

Dokonaliśmy wymiany tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie LED w każdej części naszej firmy. Zużycie energii na oświetlenie jest ponad 10 razy mniejsze, co przyczynia się do ograniczenia produkcji tej energii, co w sposób bezpośredni wpływa na redukcję emisji szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla.

Eliminacja dokumentów
papierowych na rzecz
cyfrowych

Do wyprodukowania 1 tony papieru potrzeba wyciąć 17 drzew. Paperless, czyli strategia działania umożliwiająca eliminację tradycyjnego, papierowego obiegu dokumentów na rzecz ich cyfrowej wersji, ma zatem zbawienny wpływ na środowisko naturalne.
Oprócz pozytywnych aspektów ekologicznych, usprawniło to przepływ informacji w przedsiębiorstwie – o spakowanym zamówieniu, czy wysłanej właśnie do klienta ciężarówce informacja w systemie pojawia się natychmiastowo i jest gotowa do dalszego procesowania.

Redukcja tworzyw
sztucznych

Plastikowe odpady wypełniają nasze wysypiska i zbiorniki wodne oraz bardzo powoli rozkładają się w środowisku naturalnym. Jesteśmy świadomi wynikających z tego zagrożeń, dlatego zrezygnowaliśmy z zakupów wody mineralnej w jednorazowych butelkach z tworzyw sztucznych, wprowadzając dystrybutory wody ze stałym przyłączem do sieci, co wpływa na redukcję ilości plastikowych odpadów.

Redukcja odpadów ciekłych

Ograniczenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska jest dla nas priorytetowe, dlatego dokonaliśmy montażu instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych co przyczyniło się do redukcji odpadów ciekłych o ponad 70% w skali roku.