Dostawę nowej fabrycznie wytwornicy wody lodowej ( chillera ) – anulowany

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 – Folmularz ofertowy

Wyniki postępowania przetargowego / anulowanie przetargu