Przetarg na dostawę aparatury badawczej

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia na dostawę aparatury badawczej w ramach projektu: „Opracowanie innowacyjnego kleju zawierającego nanokomponenty w celu udoskonalenia produktów samoprzylepnych” zapraszamy do składania ofert zgodnie z dokumentacją poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o adresie

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Umowa

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań