NCBiR – POIR.01.01.01-00-0114/15

Dążąc do ciągłego rozwoju produktów firma PASACO realizuje od 2015 roku dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 „Projekty B+R”, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”:

 logotypy_ue

1. „Opracowanie innowacyjnego kleju zawierającego nanokomopnenty w celu udoskonalenia produktów samoprzylepnych”

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie kleju zawierającego nanokomponenty, dzięki któremu możliwe stanie się udoskonalenie obecnie wytwarzanych przez PASACO materiałów i kompozycji samoprzylepnych.

Planowane efekty:
– nowa formuła kleju z nanokomponentami,
– znacząco udoskonalone produkty: papiery i kompozycje samoprzylepne.

Wartość projektu: 5 747 999,06 zł
Wysokość dofinansowania: 4 220 587,21 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2015r. – 30.09.2017r.

PREZENTACJA – ETAP 2 – nr konkursu 1 1.1.1 2015 – opracowanie innowacyjnego kleju zawierającego nanokomponenty