PARP – PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

logotypy_ue

 

Oś priorytetowa:

  • 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie:

  • 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

Poddziałanie:

  • 3.2.1 Badania na rynek

Umowa nr. POIR.03.02.01.-04-0003/15-00

Tytuł projektu:

„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu rozpoczęcia wytwarzania nowych produktów samoprzylepnych i silikonowanych”

Celem projektu jest wdrożenie wyników własnych prac B+R do działalności PASACO i rozpoczęcie wytwarzania innowacyjnych produktów:
– Papierów silikonowanych powlekanych kompozycjami modyfikowanymi nanonapełniaczami – cechujących się większą ekologicznością oraz podwyższoną trwałością;
– Taśmy samoprzylepnej w zwoju zastępującej dotychczas stosowane nieekologiczne etykiety, udoskonalonej poprzez zastosowanie selektywnych pasów kleju kontaktowego istotnie podnoszących właściwości użytkowe taśm samoprzylepnych;
– Samokopiującej samoprzylepnej folii CF do formularzy pocztowych i kurierskich – zwiększającej łatwość recyklingu opakowań transportowych, realizującej zamierzenia Dyrektywy 2004/12/WE.
Planowane efekty:
– Zwiększenie konkurencyjności Spółki oraz na umocnienie pozycji lidera wśród producentów papierów silikonowanych i samoprzylepnych.
– Spółka będzie pierwszym producentem samoprzylepnych folii samokopiujących CF w Europie.

Wartość projektu: 31.926.874,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 11.510.573,13 zł