NCBiR – POIR.01.01.01-00-0259/15

Dążąc do ciągłego rozwoju produktów firma PASACO realizuje od 2015 roku dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 „Projekty B+R”, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”:

logotypy_ue

2. „Opracowanie nowatorskiego materiału powlekającego z wykorzystaniem nanokomponentów, zabezpieczającego materiały papierowe przed działaniem czynników zewnętrznych”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego materiału powlekającego zawierającego nanokomponenty, zabezpieczającego materiały papierowe przed działaniem czynników zewnętrznych.

Planowane efekty:
– opracowana formuła powłoki zabezpieczającej, zawierającej dobrane w efekcie prac B+R nanokomponenty i przeznaczona do powlekania materiałów papierowych,
– dwa znacząco udoskonalone produkty: papiery kraft oraz termiczne, w których elementem ulepszonym będzie zastosowanie warstwy  innowacyjnego materiału powlekającego.

Wartość projektu: 3 145 374,80 zł
Wysokość dofinansowania: 2 234 266,75 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2015r. – 31.01.2019r.