Szkoda jakościowa

Polski
INSTRUKCJA ZGŁASZANIA SZKODY. WYROBY SAMOKOPIUJĄCE_COPYFORM
INSTRUKCJA ZGŁASZANIA SZKODY. PAPIERY SAMOPRZYLEPNE_SELFORM
INSTRUKCJA ZGŁASZANIA SZKODY. PAPIER SILIKONOWANY_SILCAFORM
INSTRUKCJA ZGŁASZANIA SZKODY. PAPIER PODGUMOWANY

English
INSTRUCTIONS FOR REPORTING DAMAGED GOODS. CARBONLESS COPY PAPER_COPYFORM
INSTRUCTIONS FOR REPORTING DAMAGED GOODS. SELF-ADHESIVE PAPER_SELFORM
INSTRUCTIONS FOR REPORTING DAMAGED GOODS. SILICONE-COATED PAPER_SILCAFORM
INSTRUCTIONS FOR REPORTING DAMAGED GOODS. GUMMED PAPER

Deutsch
HINWEISE ZUR SCHADENSMELDUNG. SELBSTKLEBENDE PAPIERE_COPYFORM
HINWEISE ZUR SCHADENSMELDUNG. SELBSTKLEBENDE PAPIERE_SELFORM
HINWEISE ZUR SCHADENSMELDUNG. SILIKONISIERTES PAPIER_SILCAFORM
HINWEISE ZUR SCHADENSMELDUNG. SELBSTSCHREIBEARTIKEL

Español
INSTRUCCIONES PARA REPORTAR DAÑOS. PRODUCTOS AUTOCOPIANTES_COPYFORM
INSTRUCCIONES PARA REPORTAR DAÑOS.PAPELES AUTOADHESIVOS_SELFORM
INSTRUCCIONES PARA REPORTAR DAÑOS. PAPEL SILICONADO_SILCAFORM
INSTRUCCIONES PARA REPORTAR DAÑOS. PAPEL ENGOMADO

Русский
РУКОВОДСТВО ПО ЗАЯВЛЕНИЮ РЕКЛАМАЦИИ. САМОКОПИРУЮЩИЕСЯ ИЗДЕЛИЯ_COPYFORM
РУКОВОДСТВО ПО ЗАЯВЛЕНИЮ РЕКЛАМАЦИИ. САМОКЛЕЯЩИЕСЯ БУМАГИ_SELFORM
РУКОВОДСТВО ПО ЗАЯВЛЕНИЮ РЕКЛАМАЦИИ. СИЛИКОНИЗИРОВАННАЯ БУМАГА_SILCAFORM
РУКОВОДСТВО ПО ЗАЯВЛЕНИЮ РЕКЛАМАЦИИ. ГУММИРОВАННАЯ БУМАГА