Aktualizacja nr 2 (13.04.2016) – uzupełnienie projektu przyłączy wod.-kan.

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar.