Innowacje

Papier Silikonowany – Innowacyjny

SILCAFORM®

Pasaco produkuje również innowacyjne papiery silikonowane powlekane kompozycjami modyfikowanymi nanonapełniaczami – cechujące się większą ekologicznością oraz podwyższoną trwałością na ścieranie, będące efektem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską – PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Poddziałanie; 3.2.1 Badania na rynek
„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu rozpoczęcia wytwarzania nowych produktów samoprzylepnych i silikonowanych”
Umowa nr. POIR.03.02.01.-04-0003/15-00