Innowacje

Papier Samoprzylepny – Innowacyjny

SELFORM©

Pasaco produkuje samokopiujące samoprzylepne folie PP i PE CF będące efektem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Folie samoprzylepne polipropylenowa (PP) i polietylenowa (PE), z powłoką funkcyjną samokopiującą CF, stanowią ostatnią składową formularzy pocztowych i kurierskich. Zastosowanie folii zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne, odporność na wilgoć oraz umożliwia recykling zużytego opakowania transportowego wykonanego z tworzywa PE lub PP w całości, dzięki zastosowaniu samoprzylepnej folii zamiast papieru.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską – PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Poddziałanie; 3.2.1 Badania na rynek
„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu rozpoczęcia wytwarzania nowych produktów samoprzylepnych i silikonowanych”
Umowa nr. POIR.03.02.01.-04-0003/15-00