Innowacje

Taśma Samoprzylepna – Innowacyjna

Pasaco produkuje taśmy samoprzylepne w zwoju będące efektem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i zastępujące dotychczas stosowane nieekologiczne etykiety. Poprzez zastosowanie selektywnych pasów kleju kontaktowego istotnie podniesiono właściwości (wyższa odporność na wilgoć, na tłuszcz, ochrona brzegów taśmy przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, ochrona urządzenia drukującego przed zanieczyszczeniem kleju).

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską – PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Poddziałanie; 3.2.1 Badania na rynek
„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu rozpoczęcia wytwarzania nowych produktów samoprzylepnych i silikonowanych”
Umowa nr. POIR.03.02.01.-04-0003/15-00