Strategia Zrównoważonego Rozwoju P.P. PASACO Sp. z o.o

P.P. PASACO Sp. z o.o, zgodnie z koncepcją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, uwzględnia interesy społeczne oraz ochrony środowiska w swoich strategiach działań na rynku, a także w relacjach z różnymi grupami interesariuszy.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju P.P. PASACO Sp. z o.o. jest dokumentem, który informuje o wzorcach sprzyjających realizacji zasad zrównoważonego rozwoju i jednocześnie promuje działania podejmowane przez Pasaco w tym zakresie.