Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zarząd Firmy Papiery Powlekane PASACO Sp. z o. o. przyjął Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania (jakością i środowiskiem), zgodną z kontekstem Spółki, której podstawowe zasady stają się obowiązujące dla wszystkich pracowników oraz osób pracujących na rzecz i w imieniu Organizacji.

Nadrzędnym celem Firmy Papiery Powlekane PASACO Sp. z o. o. jest zapewnienie Klientowi wysokiej jakości wyrobów i usług w zakresie szeroko rozumianego przetwórstwa papieru w sposób zaplanowany i nadzorowany przy jednoczesnym respektowaniu wszelkich wymagań środowiskowych, prawnych i innych dotyczących naszej działalności. Jest to droga do zdobycia pełnego zaufania Klientów i opinii wiarygodnego partnera.

Powyższe realizować będziemy poprzez:

  • monitorowanie spełnienia oczekiwań i wymagań naszych Klientów
  • motywowanie pracowników do identyfikowania się z firmą oraz rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych
  • szkolenie pracowników w zakresie wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania oraz szkolenia zawodowe
  • prowadzenie audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania w celu potwierdzenia prawidłowego funkcjonowania oraz doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania
  • wprowadzanie nowych rozwiązań i działań marketingowych
  • stałe dążenie do optymalizacji procesu produkcji i racjonalne wykorzystanie surowców
  • ciągłe prace na rzecz zapobiegania zanieczyszczeniom.

Mamy świadomość naszych celów i dążeń. Stale wprowadzamy skuteczne metody zarządzania, dzięki czemu możemy rozpoznać i spełnić potrzeby naszych Klientów oraz wszelkich stron zainteresowanych.