Ochrona środowiska

PASACO w swym planie rozwojowym zaangażowane jest w ochronę środowiska zarówno poprzez przestrzeganie obowiązującego prawa i przepisów, jak przez ograniczanie oddziaływania produkcji
na przemysłowe zanieczyszczania i dewastację natury.

Jednym z przejawów tych działań jest organizowanie i korzystanie z systemu odzyskiwania surowców wtórnych. Posiadamy uregulowany stan formalno-prawny gospodarki odpadami. Prowadzona jest segregacja i ewidencja ilościowo-jakościowa wytwarzanych odpadów. Używamy opakowań z surowców biodegradowalnych, czyli nadających się do procesu recyklingu.

 

Powlekanie papierów PASACO odbywa się bez udziału substancji toksycznych. Pracujemy też nad technologią papierów z powłokami barierowymi typu wodo i tłuszczoszczelnymi w oparciu o komponenty ekologiczne, które są alternatywne dla papierów powlekanych tworzywami sztucznymi (PE). Uwzględniając w naszych planach także wymogi wspólnotowe dotyczące ochrony środowiska, otrzymujemy dotacje unijne na inwestycje rozwijające fabryki.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski