Laboratorium

Laboratorium Kontroli Jakości zapewnia stały monitoring jakości wszystkich komórek produkcyjnych w firmie, zgodnie w wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem (ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015).

Działalność Laboratorium obejmuje badania surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych, jak również czynny udział w licznych projektach Działu Badawczo-Rozwojowego. Stosujemy metody oparte na polskich normach, a także opracowujemy własne metody badawcze. Kompetencje, wiedza i doświadczenie personelu oraz wyposażenie w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową, podlegającą wymaganym legalizacjom, wzorcowaniom i sprawdzeniom, gwarantują wysoką jakość wykonywanych badań, opracowań, ekspertyz i ocen. Nasze usługi świadczymy również dla klientów zewnętrznych, służąc wiedzą i doświadczeniem w ramach metodyki i zakresu badań.