Rekrutacja

Standardowy proces rekrutacyjny w Pasaco składa się z 3 etapów.

Etap 1 – oferta Kandydata

Pierwszy ruch należy do Kandydata, który przesyłając do nas swoje dokumenty aplikacyjne wyraża zainteresowanie współpracą z Pasaco. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać:

  • CV / życiorys

  • list motywacyjny

  • klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883)

  • nazwę stanowiska pracy – jeżeli aplikacja jest odpowiedzią na publikowane przez nas ogłoszenie o pracę

Etap 2 – pierwsza rozmowa kwalifikacyjna

Napływające oferty kandydatów poddawane są wstępnej selekcji, w wyniku której kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu procesu rekrutacyjnego zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielem działu personalnego. Podczas tego spotkania sprawdzane są podstawowe kompetencje wymagane od kandydatów na dane stanowisko.

Etap 3 – druga rozmowa kwalifikacyjna

Kolejne spotkanie to rozmowa kwalifikacyjna z przyszłym bezpośrednim przełożonym. W trakcie tej rozmowy pojawiają się pytania merytoryczne.

W zależności od stanowiska, na które prowadzimy rekrutację proces rekrutacyjny może zostać zmodyfikowany.

Prowadząc proces rekrutacyjny kierujemy się 3 zasadami:

Zasada poufności – zapewniamy dyskrecję wszystkim kandydatom składającym dokumenty aplikacyjne

Zasada rzetelności – podczas procesu rekrutacyjnego sprawdzamy te kompetencje, które są istotne dla danego stanowiska

Zasada obiektywizmu – wszyscy Kandydaci ubiegający się o dane stanowisko poddawani są takiej samej procedurze rekrutacyjnej