Praktyki

PASACO oferuje uczniom i studentom możliwość zdobycia cennego doświadczenia w ramach praktyk. Praktykanci pod opieką doświadczonych pracowników Pasaco mają możliwość poznania charakteru pracy wybranego działu firmy.

Oferujemy praktyki w następujących działach firmy:

  • Pion Finansowy
  • Pion Handlowy
  • Pion Produkcji
  • Pion Badawczo-Rozwojowy

Kandydaci zainteresowani odbyciem praktyk w Pasaco mogą składać dokumenty aplikacyjne (CV oraz klauzula ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) via e-mail: rekrutacja@pasaco.pl.

Aplikacja powinna zawierać również informacje o terminie, czasie trwania praktyki oraz dziale, w którym kandydat/ka chciałby/aby odbyć praktykę. Rekrutacje na praktyki prowadzone są w zależności od potrzeb w związku z realizowanymi zadaniami w poszczególnych działach.