NCBiR – POIR.01.01.01-00-0259/15

Dążąc do ciągłego rozwoju produktów firma PASACO realizuje od 2015 roku dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 „Projekty B+R”, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”:

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar.